Regression

Regression är att gå tillbaka, i detta fall så går man tillbaka till ett tidigare liv där man drog på sig en skada eller ett beteende. Detta är en läkande regression, man ber att få hela skadan eller vad som nu hänt, och att man ser vad som hänt gör att kroppen kan släppa taget om det och inse att det inte händer nu.

Ett exempel är: Vi säger att en kille var med i ett slag på 1700 talet och fick en skada i axeln av ett svärd, han var då 22 år. Då kan han i detta liv vid 22 års ålder plötsligt få problem och smärta i axeln, själsminnet kommer ihåg att det hänt något då å signalerar till kroppen att det hänt igen. Han går till doktorn som inte hittar något fel, trots undersökningar.. Man bör då i ett sådant fall göra en regression, så att kroppen kan lösa upp och släppa minnet själv..

Man får sitta eller halvligga bekvämt, så man inte somnar. Jag leder dig ner i djup avslappning, du är hela tiden medvetande, (så jag kan inte få någon att hoppa på ett ben). Vi går långsamt bakåt i detta liv för att sedan gå till det liv där du har mest nytta av läkning i detta liv..

Detta tar ca 1 1/2 till 2 timmar, sedan pratar vi igenom vad som skett om du vill det..

Du är hela tiden trygg och jag påminner dig om att du bara tittar på, om någonting skulle kännas olustigt..

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)